ПРОДУКЦИЯ

Асистент тести макроекономіка, теннис психология успешной игры fb2

9 чер. 2009 Кафедра макроекономіки та державного управління є провідною економіки і тому направляли студентів та аспірантів на навчання в нашу країну тестові завдання, практичні завдання, термінологічний словник. Добірна збірка шпаргалок з макроекономіки, яку підготували студенти КНЕУ. Федотова Юлія Володимирівна, асистент кафедри економічної теорії;. Цимбалюк Тести. 1. Що вивчає макроекономіка? А. Закономірності розвитку. Асистент кафедри політичної економії Запорізького машинобудівного В. Базилевич, Л. Баластрик. Макроекономіка: Тести, ситуаційні завдання.

1. СТЕПАН ПАНЧИШИН. МАКРОЕКОНОМІКА. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ. Зміст. Тема 1 Макроекономіка як наука. 2. Тема 2. Основні макроекономічні показники. Талавиря М.П. Макроекономіка в задачах, тестах, вправах: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів ІV рівня. 20 жов. 2014 Працювала у вищих навчальних закладах та обіймала посади асистента, доцента, професора, зав. кафедри, першого заступника. Макроекономіка – тести з відповідями (теми 1-6). Тема 1. Макроекономіка як наука. Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Виконавці: 2 проф., 9 доцентів, к. е. н.; 1 асистент, к.е.н., 2 асистенти, без ступеня. 616с.), ,,Макроекономіка. Тести і задачі” (К.: Либідь, 2002. – 2016с.

Асистент тести макроекономіка
Yvonnemehaffey © 2013